EY logo

Wprowadź swoje dane
Zgody i oświadczenia


Regulamin konkursu

Regulamin-programu-EY-Certified.pdf

* Pola wymagane

Obowiązek informacyjny
Administratorem Twoich danych osobowych są spółki z Grupy EY Polska. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem http://www.ey.com/ PL/pl/About-us/Dane-spolek Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach wskazanych powyżej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub f) Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych. Przewarzane kategorie Twoich danych osobowych to dane osobowe zawarte w formularzu, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, uczelnia i kierunek studiów. Odbiorcą Twoich danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające spółki z Grupy EY Polska w ich biznesowej działalności. Twoje dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Ciebie żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com
© EY 2020

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients.